Nordmarkens fasader AB

Om Nordmarkens Fasader

FLEXIBILITET OCH HÖG KVALITET

Flexibilitet, leveranssäkerhet och närhet till beslut tillsammans med en god kunskap om marknaderna i såväl Norge som Sverige, det är Nordmarkens Fasaders filosofi.

1991 startade Nordmarkens Fasader AB och i början av 2000-talet tog utvecklingen fart på allvar. Detta då man expanderade in på den norska marknaden vilket ledde till att verksamheten växte. Från att ha varit ett företag enbart inriktat på produktion antog vi nu också rollen som entreprenör och leverantör.

Arbetet gav oss nyttig erfarenhet, samtidigt som vi tack vare detta visade att vi hade kapacitet och kunskap att faktiskt ta oss an större uppdrag med riktigt bra resultat. Vi har arbetat med projekt i städer som Malmö, Borås, Örebro, Stockholm och Oslo – ett fint bevis på att företag över hela landet efterfrågar just oss.

”Den höga kvaliteten och flexibiliteten tummar vi aldrig på”

Idag är just kombinationen av att vara både producent och rollen som entreprenör en av våra främsta styrkor. I vår 3300 kvadratmeter stora fabrik i Töcksfors med omkring 35 anställda har vi samlat all kompetens under ett och samma tak. Här arbetar produktionen sida vid sida med försäljningen och rit- och beredningsavdelningen. Detta gör att vi blir väldigt flexibla och har nära till snabba beslut. Det innebär att vi enkelt kan ställa om produktionen för att tillgodose våra kunders önskemål. Vi har sagt det förut och vi säger det igen. Vi har alltid och kommer alltid ha nära kundrelationer.

”Kvalitet är att kunna leverera en helhetslösning som gör att kunden kommer tillbaka och inte produkten. Att hela projektcykeln genomsyras av tydlighet, kompetens, effektivitet och arbetsglädje, vilket leder till högklassiga produkter.”

Jesper Edvinsson, Säljare

Kvalitet är också en stark grundsten i det vi gör hos oss på Nordmarkens Fasader. Ett exempel på detta är att vi arbetar med P-märkningen, som är ett certifieringsmärke som ska främja god inomhusmiljö i lokaler. Det innebär att alla våra produkter alltid är noggrant kvalitetstestade när de når våra kunder. Att arbeta på ett sådant flexibelt sätt som vi gör kombinerat med kvalitetssäkrade produkter och nära kundrelationer har visat sig vara ett framgångsrecept för oss.

 

Personalen – vår viktigaste resurs

Hos oss på Nordmarkens Fasader arbetar en erfaren personal. Där många varit med oss från start i början av 90-talet, och utvecklats i takt med oss. Det är någonting vi är mycket stolta över och vi vet att just personalen är vår viktigaste resurs. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där vi bryr oss om varandra. En lojal arbetsstyrka är guld värd, speciellt för oss som arbetar väldigt nära våra kunder.

Inom företaget har vi en tät dialog med mycket feedback mellan avdelningarna. Detta möjliggör hög flexibilitet och kreativa lösningar efter våra kunders behov och önskemål. I produktionen finns personal som arbetar med kapning och CNC-bearbetning och i en annan avdelning finns medarbetarna som monterar partierna. Därefter uppförs partierna på olika byggarbetsplatser, som resultat av en transparent och nära produktionsprocess. På vårt kontor jobbar också säljare, inköpare, tekniker och administrativ personal som kompletterar personalstyrkan som utgör en stor del av vårt varumärke. Förutom vårt täta samarbete med varandra inom företaget är vårt stora lager en fantastisk styrka. Då vi transporterar våra produkter i egna bilar så erbjuder vi också våra kunder trygga leveranser.

”Nordmarkens Fasader är för mig att få bidra med en produkt som syns och utgör en viktig pusselbit i varje projekt. En produkt som man kan vara stolt över och som man vet håller i många år framöver.”


Kristoffer Lennartsson, Montör