Inglasningar & vinterträdgårdar - för en trevlig bomiljö

Vid en inglasning är det viktigt att prata om användningsområdet, alltså hur den inglasade ytan ska användas. Ska den användas året runt och vilka möjligheter till att öppna upp ska finnas? Och hur fungerar det här med solvärmereduktion och värmegenomgång?
Det är många faktorer som det ska tas hänsyn till och här kommer vår expertis in i bilden. Utifrån de förutsättningar som finns, i kombination med dina önskemål, väljer vi ut de produkter som lämpar sig bäst för ditt projekt. Vi arbetar bara med kvalitetsprodukter från ledande leverantörer, som har höga krav på täthet och som tål det nordiska klimatet.

Vi tar ansvar för själva glaset, medan exempelvis en byggfirma tar hand om stommarna. Men du kan vara lugn, du behöver inte ha flera olika kontaktpersoner. Vi sköter dialogen med byggfirman och ser till att allt blir rätt.

Vid inglasning av boytor är det viktigt att inte kompromissa vad gäller glasets och stommens prestanda.

  • Vi använder oss av 44-48mm 3-glas isolerrutor med U-värde mellan 0.6-0.9W/m2K.
  • Funktionsval av glas med hänsyn till krav på personsäkerhet, isolering, solvärmereflektion etc, beroende på inglasningens placering (t ex räckesverkan p g a ev. höjdskillnad, större solvärmereflektion p g a sydläge).
  • 86mm stomme med bruten köldbrygga.
  • God tätning i anslagen på öppningsbara delar, de flesta av våra produkter har yttre och inre anslagspackning samt mitt-packning för bästa tätning.